Supervisie en coaching aan zee

Supervisie en coaching kunnen je uitstekend helpen als je op je werk of in je privésituatie even niet goed meer weet welke keuzes, opties, mogelijkheden en kansen je hebt. Als je vastloopt in een bepaalde situatie of denkpatroon. Als de werkdruk te hoog wordt en uitvallen op de loer ligt. Je kunt dan natuurlijk met vrienden, leidinggevenden, familie of collega's praten, maar vaak is de drempel daarvoor toch wel hoog. En misschien zijn zij ook betrokkenen bij jouw problemen.

Praten met iemand die verder van je afstaat, die onfahankelijk is, die goed kan luisteren én die de juiste vragen durft te stellen, is dan een prima oplossing. In coaching gaan, supervisie vragen, is een uitstekende manier om nieuwe perspectieven te ontdekken.

Veel voorkomende vragen bij supervisie en coaching waarvoor je bij mij terecht kunt zijn:

* Hoe kan ik beter mijn grenzen stellen en bewaken?
* Hoe kan ik beter met conflicten met klanten, collega's of leidinggevenden omgaan in mijn werk?
* Hoe kan ik beter mijn vragen en wensen duidelijk maken aan anderen?
* Hoe krijg ik een betere balans tussen mijn werk en privé?
* Hoe geef ik gezonde grenzen aan voor mezelf?
* Hoe krijg ik meer voldoening in mijn werk?
* Waarom kom ik niet verder in mijn werk, wat blokkeert mij hierin?

Ik begeleid je met aandacht en belangstelling, met zorg en zorgvuldigheid, met oprechtheid en eerlijkheid. Ik kan je helpen om uitzicht te krijgen door je inzicht te geven.Supervisie

Tijdens Supervisie ontwikkelt je meer samenhang tussen je denken en voelen enerzijds en je handelen anderzijds. Het is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering waarbij de interactie tussen jou en anderen voorop staat. Door supervisie vind je een evenwicht tussen afstand en betrokkenheid, je leert beter omgaan met emoties, je wordt je bewust van je sterke en zwakke kanten en je krijgt meer meer inzicht in eigen en andermans gedrag in complexe (beroeps)omgevingen.


Coaching

Met Coaching kijken we wat je nodig hebt om je werk goed te kunnen uitvoeren. Je leert het beste uit jezelf te haalt en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Een coach vertelt je niet hoe het moet, maar leert je juist om het op je eigen manier te doen. Het gevolg is dat je professionaliteit én effectiviteit toeneemt. Je krijgt nieuwe inzichten die je betrokkenheid, je houding en je vaardigheden versterken.
Mijn naam is Bernard van der Meij (1960). Ik woon in Noordwijk aan Zee samen met mijn vrouw en onze twee kinderen.

Ik werk ruim 35 jaar in de zorgsector in verschillende werkvelden en functies. Ik heb gewerkt in de psychiatrie, met verstandelijk beperkte mensen met ernstige gedragsproblematiek en als Jeugdbeschermer. Sinds drie jaar begeleid ik een project voor langdurige thuis- en dakloze jongeren.

Daarnaast ben ik sinds 2010 stagebegeleider en supervisor voor studenten derde jaar SPH-voltijd aan de Haagse Hoge school.

Mijn opleiding voor Supervisor - Coaching heb ik gevolgd bij Pro Education in Amsterdam.
Ik sta ingeschreven in het beroepenregister bij het LVSC onder nummer S13012.
"Bernard heeft mij geleerd om dicht bij mijzelf te blijven en maar mijn gevoel te luisteren. Hij leert je om nog meer bewust te worden van je eigen handelen en het effect daarvan op de ander. De kracht van Bernard is dat hij een kalme en rustige uitstraling heeft en oprecht maar je luistert. Hij is een warm persoon en stelt je meteen op je gemak."Wil je weten of ik je coach of supervisor kan zijn?

Bel of mail me dan om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
info@bernardvandermeij.nl - 06- 46 60 36 80.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. In het kennismakingsgesprek kijken we of er een wederzijdse klik en vertrouwen is. We bespreken de gewenste werkwijze, formuleren de doelen en bouwen evaluatiemomenten in. Ook maken we duidelijke afspraken over de kosten, aantal en duur van de gesprekken. En we spreken af waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Noordwijk leent zich uitstekend om al wandelend op strand of in de duinen onze gesprekken te voeren.

Bekijk hier mijn profiel op .